εὐωχησόμενον

εὐωχησόμενον
εὐωχέω
entertain sumptuously
fut part mid masc acc sg
εὐωχέω
entertain sumptuously
fut part mid neut nom/voc/acc sg
εὐωχέω
entertain sumptuously
futperf part mp masc acc sg
εὐωχέω
entertain sumptuously
futperf part mp neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”